Bläddra en månad bakåt Juni 2019 Bläddra en månad framåt
v. 22
2 16:00 Söndagsskolans avslutning på Sundsberget
Söndagsskolan med lärare medverkar
Spara i din kalender
v. 23
3 14:00 RPG-träff
OBS! Vi träffas på Sommarhemmet Sundsberget
Ett program om Nils F Nygren, som framförs av Birgitta och Rolf Törnqvist samt Britt Palmeus från Karlstad
Spara i din kalender
18:30 Korsväg
Spara i din kalender
4 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
5 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
Morgan Carlsson
Spara i din kalender
9 11:00 Nattvardsgudstjänst på Sundsberget
Josef Sjöberg medverkar
Kören sjunger
Månadsoffer
Spara i din kalender
16:00 Möte vid Frykmansstenen
Niklas Lindén, Brunskog, medverkar
Tag med kaffekorg
Vid regn i Tomthults missionshus
Spara i din kalender
v. 24
10 18:30 Korsväg
Spara i din kalender
11 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
12 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Bön- och gemenskapskväll
i Tomthult
Spara i din kalender
16 11:00 Gudstjänst på Sundsberget
Curt Engström predikar
Sång Emilie Espada
Spara i din kalender
v. 25
18 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
19 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
23 11:00 Gudstjänst på Sundsberget
Ingemar Mattsson och George Sanders predikar
Ingvar Bäckryd sjunger
Spara i din kalender
v. 26
30 11:00 Gudstjänst på Sundsberget
Maria Hassani predikar
Laila Frykberger sjunger
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2019 Bläddra en månad framåt