Bläddra en månad bakåt Augusti 2018 Bläddra en månad framåt
v. 31
5 11:00 Ekumenisk gudstjänst på Hembygdsgården i Gräsmark
Spara i din kalender
v. 32
8 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
9 to Sunnekonferensen 9-12 augusti
Talare Hans Jansson
Spara i din kalender
19:00 Konferensmöte
Sångmedverkan: Karl-Åke Kjellberg
Spara i din kalender
10 fr 19:00 Konferensmöte
Sångmedverkan: Sara och David Åhström
Spara i din kalender
11 19:00 Konferensmöte
Sångmedverkan: Sångarbröderna
Spara i din kalender
12 11:00 Gudstjänst
Sångmedverkan: Kören
Spara i din kalender
v. 33
15 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
18 19:00 "Hör, Herre, vår lovsång"
Sånggudstjänst med Anders Jaktlund,
Dan Nilsson, Jörgen Ärlandsback
Kör från Karlskoga, tal Jörgen Ringbäck
Spara i din kalender
19 11:00 Gudstjänst
Vittnesbördsmöte
Emilie Espada sjunger
Spara i din kalender
v. 34
21 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
19:00 Körövning
Spara i din kalender
22 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Morgan Carlsson
Spara i din kalender
23 to 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
26 11:00 Gudstjänst
Henrik Olsson, Säffle, predikar och sjunger
Församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 35
28 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
29 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
30 to 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2018 Bläddra en månad framåt