Bläddra en månad bakåt Februari 2019 Bläddra en månad framåt
v. 05
3 11:00 Nattvardsgudstjänst
Curt Engström predikar
Kören
Månadsoffer
Årsmöte för ungdomsföreningen equmenia Sunne efter gudstjänsten
Spara i din kalender
16:00 Fryksdalsbön i Hagfors
tillsammans med Klarälvdalen
Spara i din kalender
v. 06
4 14:00 RPG-möte
Årsmöte. Tobias Eriksson, kommunalråd, intervjuas om bl.a. äldrefrågor i Sunne kommun
Spara i din kalender
18:30 Korsväg
Spara i din kalender
18:30 Alphakurs
Spara i din kalender
5 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
19:00 Körövning
Spara i din kalender
6 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Bön- och gemenskapskväll
i Tomthult
Spara i din kalender
10 11:00 Gudstjänst
Gruppen Korsväg ansvarar
Spara i din kalender
v. 07
11 18:30 Korsväg
Spara i din kalender
18:30 Alphakurs
Spara i din kalender
12 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
13 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Morgan Carlsson
Spara i din kalender
17 11:00 Församlingens årsmöte
Andakt Rodney Pettersson
Spara i din kalender
v. 08
18 18:30 Korsväg
Spara i din kalender
18:30 Alphakurs
Spara i din kalender
19 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
19:00 Körövning
Spara i din kalender
20 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Bön- och gemenskapskväll
i Tomthult
Spara i din kalender
24 11:00 Gudstjänst
Vittnesbörd
Sång av Inger och Arne Arvidsson
Spara i din kalender
v. 09
25 18:30 Korsväg
Spara i din kalender
26 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
Spara i din kalender
27 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Bön- och gemenskapskväll
i Tomthult
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2019 Bläddra en månad framåt