Bläddra en månad bakåt Maj 2018 Bläddra en månad framåt
v. 18
2 on 11:00 Språkcafé
Spara i din kalender
18:30 Bön
i Missionskyrkan
Spara i din kalender
6 11:00 Nattvardsgudstjänst
Dave Boomsma predikar,
Nilsson och Frykberger sjunger
Spara i din kalender
v. 19
9 on 11:00 Språkcafé
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Morgan Carlsson
Spara i din kalender
13 11:00 Gudstjänst
Roland Jansson predikar,
Trion sjunger
Spara i din kalender
v. 20
14 14:00 RPG-träff
Olle Söderberg berättar om sångförfattaren och skolläraren Nils Frykman.
Spara i din kalender
16 on 11:00 Språkcafé
Spara i din kalender
19:00 Bön och gemenskapskväll i Tomthult
Spara i din kalender
19:00 Körövning
Spara i din kalender
17 to 19:00 Den korsmärkta församlingen
Owe Lindeskär och Ecke Bergman
Spara i din kalender
19 Vägsjöfors Herrgårds 50-årsjubileum
Pingstafton och Pingstdagen åker vi
till Vägsjöfors på jubiléet
Spara i din kalender
20 09:30 Samling för samåkning till Vägsjöfors
Spara i din kalender
v. 21
23 on 11:00 Språkcafé
Spara i din kalender
19:00 Körövning
Spara i din kalender
27 11:00 Gudstjänst
Curth Sandström predikar,
Kören sjunger
Församlingens våroffer
Spara i din kalender
v. 22
30 on 11:00 Språkcafé
Spara i din kalender
18:30 Bön
i Missionskyrkan
Spara i din kalender
19:00 Möte i Tomthults missionshus
med Folke Josefsson
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2018 Bläddra en månad framåt