Sunne Missionskyrka
Oktober 2018

v. 40
1 18:30 Föredrag och dialog
"Vad är bibeln egentligen, varför är den så viktig och hur läser jag den rätt?"
Hans Marklund
2 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
19:00 Körövning
3 on 10:00 Bön
19:00 Bön i Missionskyrkan
19:00 Bön- och gemenskapskväll
i Tomthult
5 fr Möteshelg med Lindbergarna och
Lennart Larsson
19:00 Sång- och musikkväll
Lindbergarna och Lennart Larsson
6 19:00 Sång-och musikkväll
Lindbergarna och Lennart Larsson
7 11:00 Gudstjänst
Predikan, sång och musik
Lindbergarna och Lennart Larsson
v. 41
8 14:00 RPG-träff
Lisbeth Fredriksson sjunger och berättar
9 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
10 on 10:00 Bön
19:00 Bön- och gemenskapskväll
i Tomthult
14 11:00 Nattvardsgudstjänst
Roland Jansson predikar
Kören
Månadsoffer
16:00 Fryksdalsbön i Uddhedens missionshus
v. 42
16 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
19:00 Körövning
17 on 10:00 Bön
18:30 Bibelstudium
med Morgan Carlsson
19 fr Konferens "Hopp för Värmland"
Morgan Carlsson, Hans Marklund, Jan Lindhé, Stefan Jernsand & The Chapel
19:00 Lovsång, predikan, förbön
20 10:30 Värmlandsbönen
14:00 Seminarier
19:00 Lovsång, predikan förbön
21 11:00 Gudstjänst
Lovsång, predikan, förbön
v. 43
23 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
24 on 10:00 Bön
19:00 Bön- och gemenskapskväll
i Tomthult
25 to 18:30 Inspirationskväll för ledare
med Hans Marklund
26 fr 18:30 Lovsång och tillbedjan
Eva Marklund undervisar, inspirerar och sjunger med dem som samlas. Vid pianot Emilie Espada
27 09:00 Kvinnofrukost
"Stanna upp en stund", Eva Marklund
17:30 Gemenskapskväll
28 11:00 Gudstjänst
Hans Marklund predikar
Sång Eva Marklund
17:00 Samling för småbarnsmammor
med Eva Marklund
Plats: Hemma hos Lilian Arvidsson, Frykenvägen 32, Sunne
v. 44
29 18:30 Föredrag och dialog
"Helar Gud idag?"
Hans Marklund
30 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
19:00 Körövning
31 on 10:00 Bön
19:00 Bön- och gemenskapskväll
i Tomthult