Om oss

Vi är en församling där en god del av de ungefär 150 medlemmarna har sin bakgrund i andra samfund. Vi ger utrymme för, gläds åt många olika stilar och uttryck i vår tjänst i Guds rike.
Vi ser Bibeln som rättesnöre och ledstjärna, men erkänner att den utgör ett mått som i sina detaljer inte alltid är så enkelt att nå total enighet kring, vilket medför en ödmjuk inställning till varandras skilda tolkningar i allt utom det allra mest centrala.
Vi vill alltmer lära oss att vara öppna för den Helige Andes vägledning, så att det mellan medlemmarna och alla dem som rör sig i våra kretsar ska uppstå förtroendeband, kärleksband och arbetsglädjens gemenskap. Vi vill verka för Gud och Guds rikes utbredning tillsammans, där Guds kärlek får ett synligt uttryck så att fler hittar vägen in till vår gemenskap, finner vänner, ett andligt hem och en fast rotad tro på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare.

Vi arbetar aktivt för att vår församling utvecklas genom att varje enskilds kall och förmågor tas tillvara och att ingen blir glömd. Vi tror att Jesus verkar i var och en som släpper in honom i sitt liv och att det är viktigt att ge utrymme och stöd när detta tar sig uttryck i form av olika initiativ.
Vår syn på förnyelse är att vi förstår att traditioner och församlingskultur kan vara viktigt för en del, men också att det kan utgöra ett hinder för andra. Vi försöker därför hitta ett klokt sätt att väva samman detta till en levande helhet. Detta grundar sig på förvissningen att den Helige Ande har många olika sätt att uttrycka sig på.
Vi vill vara känsliga och observanta på vad som händer i och runt församlingen och med enskilda medlemmar, så att vi kan ge stöd för den som behöver det och skydda oss mot andliga faror.
Vi är mycket angelägna om ett gott samarbete med alla kristna i vår bygd och vi strävar även efter att ha ett fungerande samarbete med andra goda krafter i samhället.

Vi har en stark längtan att få vara av avgörande betydelse för Guds arbete med människorna i vår bygd. Vi vet att vi behöver förnyas och få en djupare förståelse för hur Gud talar till oss och genom oss i dagens samhälle.
Vi har ett aktivt flyktingarbete, där mission är ett centralt mål, men även att räcka behövande en hjälpande hand och vara en församling som är öppen för alla.

Senast uppdaterad 170419