Blomsterfonden

ros.jpg

Blomsterfondens bankgiro 5232-6766

Vill du skicka en kondoleans via bankgiro, kontakta någon av nedanstående för utskrivning av kondoleans, 3-4 dagar före begravningsdagen.

Inger Larsson 073-216 94 41
Mait Larsson 070-663 95 61
Elisabeth Reinholdsson 073-071 37 18
Ewa Johnsson 070-363 58 61

ros.jpg

Blomsterfondens kontaktpersoner

By
Laila Frykberger 070-393 84 16

Sunne
Ingegerd Gunnarsson 076-108 27 33
Ewa Johnsson 070-363 58 61
Inger Larsson 073-216 94 41

Tomthult
Mait Larsson 070-663 95 61

Rottneros
Nils-Åke Nilsson 0565-60125, 070-552 19 63

Mellby
Gunilla Olsson 073-029 98 58

Gettjärn
Elisabeth Reinholdsson 0565-43120, 073-071 37 18

Stöpafors
Börje Westlund 0565-92126, 070-272 71 77

ros.jpg