Cellgrupper

Kärt barn har många namn:

Bönegrupp, bibelgrupp, gemenskapsgrupp, husgrupp, cellgrupp, smågrupp”Den som är med i en smågrupp finner vänner för livet och man riskerar inte att känna sig ensam i församlingen.”

ALPHAKURS+SMÅGRUPP =
En huvudväg in i församlingen


När en Alpha-kurs i församlingen går mot sitt slut så vill ofta många av kursdeltagarna att kursen ska fortsätta för de trivs så bra på kursen.
De längtar efter att samlas i en mindre grupp där de kan känna gemenskap med människor som de har lärt känna.
Att bara avsluta kursen och att rekommendera dem att i fortsättningen gå på våra förmiddagsgudstjänster har inte fungerat. Efter ett tag så tappade vi kontakten med dem, för de kom inte till kyrkan.
Nu har vi börjat erbjuda dem en plats i en mindre grupp där någon från alphakursen är med. Detta har fungerat!
Flera av dem som har gått på alphakursen har nu fortsatt i en cellgrupp.
På ett naturligt sätt så växer de sedan in i församlingen

VARFÖR SKA MAN VARA MED I EN CELLGRUPP?

1. Jesu eget exempel. Han hade en särskild gemenskap och träning av de 12 lärjungarna.

2. De första kristna gjorde så Apg 2:46

3. Människor längtar efter riktig gemenskap(djupgemenskap)
Detta kan man bara ha med ett mindre antal.

4. En plats där man tränas att praktisera vad som predikas i söndagsgudstjänsten.(Folk är trötta på bara ord)

5. Där kan man samtala om andliga saker samt stötta, uppmuntra och bry sig om varandra.

6. Det är lättare att bjuda med ickekristna till en mindre grupp än att få med dem till kyrkans gudstjänster. Evangelisation genom vänskap är den bästa vägen.

7. Det är lättare att nå hela familjen i en sådan grupp.

8. De församlingar som växer mest i dag har alla byggt på mindre grupper. En församling som växer och blir stor, måste bygga på mindre grupper, annars kommer människorna lätt bort i dem.

9. Cellgrupper bygger på relationer och här tappas inte några människor bort.

Maud.jpg #
Maud Nilsson
0565-71 18 20