Ge en gåva

Församlingens ekonomi består i mångt och mycket av en rad olika men frivilliga gåvor. Några ger av sin tid och arbetar ideellt med olika uppgifter och ledaruppdrag. Några bakar och skänker bröd till kyrkkaffet och andra serveringar. Vi hjälps åt att underhålla och sköta om våra lokaler.
Några tänker på församlingens arbete och människor som på olika sätt kommer i kontakt med församlingen och ber för detta.
Vi är olika som människor med olika möjligheter och tillgångar och vi tror att denna mångfald berikar och betjänar oss här i Sunne med omnejd, i såväl samhälle som i församlingen.
Som församling får vi inga ekonomiska bidrag, utan det är medlemmarna som bär församlingens ekonomi.
Vi har ingen medlemsavgift, utan var och en bidrar efter sina ekonomiska förutsättningar.

Församlingsnamn: Sunne Missionsförsamling Församlingsnummer: 3770

swish Bankgironummer Huvudkassa: 5419-6829
Swish-nummer till Sunne Missionsförsamling är: 12345 36066

Månadsgivare
För regelbunden överföring direkt till Sunne Missionsförsamling finns blanketter med församlingens kontonummer på vårt kyrktorg. För den som har internetbank ordnas sådan överföring enklast i den egna internetbanken.

Via Equmeniakyrkan kan du också genom autogiro föra över pengar till församlingen och på samma blankett kan du också ange belopp om du vill ge gåvor till de stora gemensamma offerdagarna: Missionsarbetet i Sverige och utomlands, Pastors/diakon-utbildningen samt det gemensamma barn- och ungdomsarbetet som bedrivs genom Equmenia samt regionens arbete. Blankett för detta finns också på vårt kyrktorg.

Kyrkoavgiften
Sedan några år tillbaka kan man via skattsedeln ge en gåva genom att man meddelar skattemyndigheten senast den 31/10 via en blankett.
Denna blankett finns också på vårt kyrktorg.

Minnesgåva eller Testamenten
I samband med att någon dör kan man lämna en minnesgåva till församlingen.
Man kan också upprätta en gåva i sitt testamente.

Hör av dig om du vill ha blanketter eller hjälp med dessa ovan beskrivna sätt att ge eller har andra frågor.