Bläddra en månad bakåt Oktober 2018 Bläddra en månad framåt
v. 40
1 18:30 Föredrag och dialog
"Vad är bibeln egentligen, varför är den så viktig och hur läser jag den rätt?"
Hans Marklund
Spara i din kalender
3 on 19:00 Bön i Missionskyrkan
Spara i din kalender
5 fr Möteshelg med Lindbergarna och
Lennart Larsson
Spara i din kalender
19:00 Sång- och musikkväll
Lindbergarna och Lennart Larsson
Spara i din kalender
6 19:00 Sång-och musikkväll
Lindbergarna och Lennart Larsson
Spara i din kalender
7 11:00 Gudstjänst
Predikan, sång och musik
Lindbergarna och Lennart Larsson
Spara i din kalender
v. 41
8 14:00 RPG-träff
Lisbeth Fredriksson sjunger och berättar
Spara i din kalender
14 11:00 Nattvardsgudstjänst
Roland Jansson predikar
Kören
Månadsoffer
Spara i din kalender
16:00 Fryksdalsbön i Uddhedens missionshus
Spara i din kalender
v. 42
17 on 18:30 Bibelstudium
med Morgan Carlsson
Spara i din kalender
19 fr Konferens "Hopp för Värmland"
Morgan Carlsson, Hans Marklund, Jan Lindhé, Stefan Jernsand & The Chapel
Spara i din kalender
19:00 Lovsång, predikan, förbön
Spara i din kalender
20 10:30 Värmlandsbönen
Spara i din kalender
14:00 Seminarier
Spara i din kalender
19:00 Lovsång, predikan förbön
Spara i din kalender
21 11:00 Gudstjänst
Lovsång, predikan, förbön
Spara i din kalender
v. 43
25 to 18:30 Inspirationskväll för ledare
med Hans Marklund
Spara i din kalender
26 fr 18:30 Lovsång och tillbedjan
Eva Marklund undervisar, inspirerar och sjunger med dem som samlas. Vid pianot Emilie Espada
Spara i din kalender
27 09:00 Kvinnofrukost
"Stanna upp en stund", Eva Marklund
Spara i din kalender
17:30 Gemenskapskväll
Spara i din kalender
28 11:00 Gudstjänst
Hans Marklund predikar
Sång Eva Marklund
Spara i din kalender
17:00 Samling för småbarnsmammor
med Eva Marklund
Plats: Hemma hos Lilian Arvidsson, Frykenvägen 32, Sunne
Spara i din kalender
v. 44
29 18:30 Föredrag och dialog
"Helar Gud idag?"
Hans Marklund
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2018 Bläddra en månad framåt