Sunne Missionskyrka
September 2018

v. 35
2 11:00 Nattvardsgudstjänst
Gruppen Korsväg medverkar
Månadsoffer
16:00 Fryksdalsbön
i Sunne Missionskyrka
v. 36
4 ti 19:00 Körövning
9 11:00 Gudstjänst
Lennart Larsson predikar och sjunger
v. 37
10 14:00 RPG-träff
Curt Engström berättar om Vägsjöfors Herrgårdoch presenterar boken som skrevs inför 50-årsjubiléet
14 fr 19:00 Möte med Christina och Per-Arne Imsen
Christina och Per-Arne medverkar med sång och Per-Arne talar över ämnet "Tidens tecken"
15 19:00 Kväll om Barnsamariten
Sara och David Åhström berättar om
Barnsamariten
16 11:00 Gudstjänst
Curth Sandström
Trion sjunger
v. 38
19 on 18:30 Bibelstudium
med Morgan Carlsson
23 14:00 Pensionärernas Dag
Curt Engström
Sångarbröderna
v. 39
27 to 18:30 Inspiration för ledare
med Hans Marklund
28 fr 18:30 Lovsång och tillbedjan
Eva Marklund undervisar, inspirerar och sjunger med dem som samlas, vid pianot Emilie Espada
29 09:00 Kvinnofrukost
"Stanna upp en stund", Eva Marklund
Avgift 50:-
17:30 Gemenskapskväll
Eva och Hans Marklund medverkar
"Gubbröra" bjuder på något ätbart
30 11:00 Gudstjänst
Hans Marklund predikar och
Eva Marklund sjunger
Församlingsmöte efter serveringen
17:00 Samling för småbarnsmödrar
med Eva Marklund
Hemma hos Lilian Arvidsson, Frykenvägen 32, Sunne