Sunne Missionskyrka
Oktober 2019

v. 40
4 fr Möteshelg med Lindbergarna och
Lennart Larsson fre-sön
14:00 Marknadsmöte på torget
19:00 Sång- och musikkväll
5 19:00 Sång och musikkväll
6 11:00 Gudstjänst
Predikan, sång och musik av Lindbergarna och Lennart Larsson
16:00 Fryksdalsbön
i Elimkapellet, Liane, V Ämtervik
v. 41
10 to 19:00 Thomas Sjödin föreläser
"Lita på att det ljusnar"
Inträde 100 kr, fika ingår
12 17:30 Gemenskapskväll
med Maria Hassani
13 11:00 Gudstjänst
Maria Hassani predikar
Afghansk sångmedverkan
Afghansk fika efter gudstjänsten
v. 42
14 14:00 RPG-träff
Besök av Urban Andersson, "I huve på en Mangskoging"
17 to 18:30 Bibelstudium
20 11:00 Gudstjänst
Helen Friberg predikar
Inger och Arne Arvidsson sjunger
v. 43
23 on 19:00 Konsert med Jard Samuelsson
27 11:00 Gudstjänst
Sören Fjällström predikar
Nilsson och Frykberger sjunger