Sunne Missionskyrka
November 2019

v. 44
1 fr Möteshelg med pastor Terje Berg från Norge
19:00 Terje Berg predikar i Tomthults missionshus
Lennart Larsson sjunger
2 11:00 Alla helgons dag
Gudstjänst i Sunne Missionskyrka
Ljuständning
Terje Berg predikar
Ingvar Bäckryd sjunger
Församlingens höstoffer
19:00 Terje Berg predikar i Tomthults missionshus
Lennart Larsson sjunger
3 11:00 Nattvardsgudstjänst i Sunne Missionskyrka
Terje Berg predikar
Lennart Larsson sjunger
Månadsoffer
v. 45
10 16:00 Familjegudstjänst
"Vi gör kyrka tillsammans"
Emilie Espada sjunger
v. 46
11 14:00 RPG-träff
Ann-Cathrine Johansson talar om
"Äldrevård och stickade tröjor"
14 to 18:30 Bibelstudium och bön
17 16:00 Gudstjänst
Dave Boomsma predikar
Ammi Eriksson sjunger
v. 47
24 16:00 Domsöndagen
Gudstjänst
Tema "Välsigna Israel"
Ulf Cahn och familjen Palm medverkar
v. 48
30 10:00 Julmarknad