Sunne Missionskyrka
Oktober 2020

v. 40
4 11:00 Gudstjänst
Lennart Larsson predikar och sjunger
Youtube på Sunne Missionsförsamling
Radio Fryksdalen 100,6 Mhz och 104,1 Mhz
17:00 Bön och lovsång
kl 17.00 - 18.00
v. 41
5 18:30 Alphakurs
7 on 10:00 Bön
11 11:00 Gudstjänst
Roland Jansson predikar
Trion sjunger
Youtube på Sunne Missionsförsamling
Radio Fryksdalen 100,6 Mhz och 104,1 Mhz
v. 42
12 18:30 Alphakurs
13 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
14 on 10:00 Bön
18 11:00 Gudstjänst
Frykbergers m.fl
Youtube på Sunne Missionsförsamling
Radio Fryksdalen 100,6 Mhz och 104,1 Mhz
17:00 Bön och lovsång
kl 17.00 - 18.00
v. 43
19 Vecka 43
Bön- och fastevecka
09:00 Bön i Missionskyrkan 09-11.00
20 ti 09:00 Bön i Missionskyrkan
09.00-11.00 och 17.00-19.00
09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
21 on 09:00 Bön i Missionskyrkan
09.00-11.00 och 17.00-19.00
18.00 Bönepromenad
22 to 09:00 Bön i Missionskyrkan
09.00-11.00 och 17.00-19.00
23 fr 09:00 Bön i Missionskyrkan
09.00-11.00 och 17.00-19.00
24 09:00 Bön i Missionkyrkan
09.00-11.00
18:00 Bön och lovsång
18.00-19.00
25 10:00 Bön
11:00 Gudstjänst
Henrik Olsson predikar och sjunger
Youtube på Sunne Missionsförsamling
Radio Fryksdalen 100,6 Mhz och 104,1 Mhz
Insamling till ungdomsföreningen Equmenia
v. 44
27 ti 09:30 LP-café
Välkommen till LP-café öppet 09.30-11.30
28 on 10:00 Bön
31 11:00 Alla helgons dag
Gudstjänst
Lennart Larsson predikar och Nilsson och
Frykbergers sjunger
Parentation och ljuständning