Sunne Missionskyrka
Januari 2021

v. 53
3 11:00 Endast direktsänd gudstjänst
Visioner för 2021
Församlingsmedlemmar delar med sig av sina visioner
Sänds på Youtube och Radio Fryksdalen
v. 01
10 11:00 Endast direktsänd gudstjänst
Göran Isaksson talar och sjunger
Sänds på Youtube och Radio Fryksdalen
v. 02
17 11:00 Endast direktsänd gudstjänst
Lennart Larsson predikar och sjunger.
Sänds på Youtube och Radio Fryksdalen
101,6 och 104,1 Mhz
v. 03
24 11:00 Endast direktsänd gudstjänst
Paul Lundh predikar och Ann-Britt
Melanders sjunger. Mötesledare är
Carina Liljemark
Sänds på Youtube och Radio Fryksdalen 101,6 och 104,1 Mhz