Sunne Missionskyrka
Maj 2021

v. 17
2 11:00 Gudstjänst
Mattias J Fröding predikar
Lennart Larsson spelar och sjunger
Endast direktsändning på Youtube och
Radio Fryksdalen 100,6 och 104,1 Mhz
v. 18
9 11:00 Gudstjänst
Berit Thomsen predikar
Sång och musik med Berra och Lennart Larsson
Direktsänds på Youtube och Radio Fryksdalen 100,6 och 104,1 Mhz
v. 19
11 ti 19:00 Bibelstudium "Andens gåvor"
med Hans Marklund via Zoom
16 11:00 Gudstjänst
Lennart Larsson predikar och sjunger
Endast direktsändning på Youtube och
Radio Fryksdalen 100,6 och 104,1 Mhz
v. 20
19 on 19:00 Församlingsmöte
23 11:00 Pingstdagen
Gudstjänst
Curt Engström predikar
Sång och musik med Bengt Grahn
v. 21
26 on 18:00 Församlingens årsmöte