Sunne Missionskyrka
Juni 2021

v. 22
1 ti 19:00 Bibelstudium "Andens gåvor"
med Hans Marklund via Zoom
6 11:00 Öppen Gudstjänst
Andreas Arvidsson talar om bön och
Emilie Espada sjunger
Max 50 personer
Direktsänds på Youtube och
Radio Fryksdalen
v. 23
13 11:00 Delgivningsgudstjänst
Jeanette Engqvist med flera medverkar
Nattvard
Direktsänds på Youtube och Radio Fryksdalen
Max 50 pers i kyrkan
v. 24
19 11:00 Sång på Teatertorget
Sarah och David Åström medverkar
20 11:00 Gudstjänst
Mattias J Fröding predikar
Inger och Arne Arvidsson sjunger
Direktsänds på Youtube och Radio Fryksdalen
Max 50 pers i kyrkan
17:00 Bön och lovsång
med Emilie och Cissi
v. 25
27 11:00 Gudstjänst
Bo Jansson predikar
Emilie Espada sjunger
Direktsänds på Youtube och Radio Fryksdalen
Max 50 pers i kyrkan