Sunne Missionskyrka
September 2021

v. 35
1 on 10:00 Bibelsamtal och bön
2 to 18:00 Städdag i Missionskyrkan
Inför höstens uppstart behöver kyrkan städas. Välj mellan idag och lördag 4 sept.
4 09:00 Städdag i Missionskyrkan
5 11:00 Gudstjänst
Andreas Arvidsson predikar
Bengt Grahn sjunger
v. 36
6 19:00 Korsväg
8 on 10:00 Bibelsamtal och bön
12 11:00 Välkomstgudstjänst för Mattias J Fröding
och Andreas Arvidsson
Helen Friberg predikar
Inger och Arne Arvidsson sjunger
Servering
17:00 Bön och lovsång
med Cissi och Emilie
v. 37
13 19:00 Korsväg
15 on 10:00 Bibelsamtal och bön
19 11:00 Gudstjänst
Mattias J Fröding predikar,
Ammi Näsman sjunger. Nattvard
19:00 Från Kyrkomötet, förbönsakt
Storbild i Missionskyrkan
v. 38
20 19:00 Korsväg
22 on 10:00 Bibelsamtal och bön
26 11:00 Gudstjänst
Mattias J Fröding predikar
Emilie Espada sjunger
v. 39
27 18:30 Alphakurs
29 on 10:00 Bibelsamtal och bön