Bläddra en månad bakåt November 2018 Bläddra en månad framåt
v. 44
3 11:00 Alla Helgons Dag
Gudstjänst
Kennet Bergqvist predikar,
sång Nilsson och Frykberger
Ljuständning
Församlingens höstoffer
Spara i din kalender
v. 45
6 ti 19:00 Församlingsmöte
Spara i din kalender
9 fr 9-11 nov Möteshelg i Tomthults missionshus
med Göran Isaksson
Spara i din kalender
19:00 Sångkväll
med Göran Isaksson
Scouterna medverkar
Spara i din kalender
10 19:00 Sångkväll
med Göran Isaksson
Spara i din kalender
11 11:00 Gudstjänst i Tomthult
Göran Isaksson predikar och sjunger
Spara i din kalender
v. 46
12 14:00 RPG-träff
Vi gör ett besök på Långgatan 20, i färglabbet hos Jeanette Engqvist, som
berättar om sina år i Uzbekistan
Spara i din kalender
14 on 18:30 Bibelstudium
med Morgan Carlsson
Spara i din kalender
18 11:00 Gudstjänst
Konfirmandjubileum för 1968 års konfirmander
Bo Henriksson predikar
Arvidsson och Kjellberg sjunger
Goar spelar piano
Spara i din kalender
v. 47
25 11:00 Nattvardsgudstjänst
Berit Thomsen predikar
Sång Emilie Espada
Spara i din kalender
16:00 Fryksdalsbön i Elimkapellet, Liane, V Ämtervik
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2018 Bläddra en månad framåt