Bläddra en månad bakåt September 2019 Bläddra en månad framåt
v. 35
1 11:00 Nattvardsgudstjänst
Vittnesbörd
Emilie Espada sjunger
Månadsoffer
Spara i din kalender
16:00 Fryksdalsbön
i Gräsmarks Missionskyrka
Spara i din kalender
v. 36
6 fr Möteshelg med Owe Lindeskär 6-8 sep
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudium
Jesu tillkommelse -ett väckelserop!
Spara i din kalender
7 15:00 Bibelstudium
1. Det judiska folket, Guds egendomsfolk!
2. Skall det tredje templet byggas i Jerusalem?
Spara i din kalender
18:00 Gudstjänst
Ämne: Välsigna Israel - varför?
Sångarbröderna sjunger
Spara i din kalender
8 11:00 Gudstjänst
Owe Lindeskär predikar över ämnet:
Älska hans tillkommelse!
Kören sjunger
Spara i din kalender
v. 37
15 14:00 Pensionärernas Dag
Lisbet Fredriksson
Sångarbröderna
Spara i din kalender
v. 38
16 14:00 RPG-träff
Träff med pensionärsföreningar
Sölve Larsson underhåller
Spara i din kalender
19 to 19:00 Samtalsträff med styrelsen
Spara i din kalender
22 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Sunne kyrka
Spara i din kalender
17:00 Samtalsträff med styrelsen
Spara i din kalender
v. 39
28 18:00 Japankväll
med Japanmissionärerna Ann-Christine
och Evert Kullberg
Spara i din kalender
29 11:00 Gudstjänst
Ann-Christine och Evert Kullberg
Predikan, sång och musik
Utgångskollekt till flyktingkontot
Församlingsmöte efter serveringen
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2019 Bläddra en månad framåt