Bläddra en månad bakåt December 2019 Bläddra en månad framåt
v. 48
1 16:00 Första advent
Gudstjänst
Lennart Larsson predikar
Kören sjunger
Spara i din kalender
v. 49
2 14:00 RPG:s julfest
Gunnar Barth talar om Livet, Rally och
"Noteriet"
Spara i din kalender
5 to 5-8 dec Helg med Eva och Hans Marklund
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Hans Marklund
Spara i din kalender
6 fr 18:30 Lovsång och tillbedjan
med Eva Marklund och Emilie Espada
Bön för sjuka
Spara i din kalender
7 09:00 Frukost
Alla är välkomna
Spara i din kalender
17:30 Gemenskapskväll
Eva och Hans Marklund m.fl
Spara i din kalender
8 11:00 Andra advent
Nattvardsgudstjänst
Hans Marklund predikar
Eva Marklund sjunger
Spara i din kalender
v. 50
12 to 18:30 Bibelstudium och bön
Spara i din kalender
15 16:00 Tredje advent
Söndagsskolans julfest
Lärarna och barnen medverkar
Spara i din kalender
v. 52
25 on 07:00 Juldagen
Julotta i Tomthult
Lennart Larsson predikar
Bygdekören sjunger
Spara i din kalender
26 to 11:00 Annandag jul
Gudstjänst
Berit Thomsen predikar
Laila Frykberger sjunger
Offer till Equmeniakyrkans internationella arbete
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2019 Bläddra en månad framåt