Kondoleanser

Genom Sunne Missionsförsamlings blomsterfond ges möjlighet att lämna en gåva i form av kondoleans till minne av en kär vän eller närstående, som gått bort.

- När ni stöder blomsterfonden går pengarna till diakonalt och socialt arbete inom kommunen men även nationellt och internationellt.
- Blomsterfonden delar också ut julblommor till äldre och till vårdinrättningar i Sunne kommun.
- En del av blomsterfondens medel används till blommor vid begravningar och utsmyckning av kyrkan vid högtider och gudstjänster.

Lägsta avgift för kondoleans är 50 kronor och om den ska skickas per post 70 kronor.

Blomsterfondens bankgiro 5232-6766

Vill du skicka en kondoleans via bankgiro, kontakta Inger Larsson 073-2169441, Mait Larsson 070-6639561 eller Elisabeth Reinholdsson 0730-713718 för utskrivning av kondoleansen, 2-3 dagar före begravningsdagen.

Blomsterfondens kontaktpersoner

blomsterfond_kontakter