Kontakt

Adress: Sunne Missionskyrka, Långgatan 37, 686 30 Sunne
Tel: 0565-107 39
E-post info@sunnemissionskyrka.se

Kanslist:
Inger Larsson 073-2169441

Vice församlingsföreståndare:
Anders Frykberger
070-6556568

Ordförande:
Anders Dahlström
0565-12876, 070-3208858

Sundsberget och Missionskyrkan

position-mk-sundsberget.jpg