Kyrkoavgift

selmasedel

1% av din årsinkomst!

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis efter ditt medgivande.
Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar.
Kyrkoavgiften gör det enklare för församlingen att planera ekonomin.

grafisk bild på fördelning

En gåva till församlingen!

68 % går direkt till den församling som du själv väljer, 19 % går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 % går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. Med kyrkoavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och musiksatsningar där det krävs extra resurser. Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning av pastor/diakon under en tuff period. 3 % är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften.

Medlem i annat samfund?
Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till något av bildarsamfunden, kan du gå ur det andra samfundet, eller ge en dubbel kyrkoavgift.

Obligatorisk begravningsavgift
Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats. Församling i Equmeniakyrkan kan ordna med begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem eller inte.

Kyrkoavgiften!

Equmeniakyrkans vision lyder: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” Jag tror att Sverige behöver fövandlas och förändras. Det måste börja med att människor förändras. Det måste börja med att du och jag förändras. Vårt engagemang för vår omvärld hör i allra högsta grad ihop med vår kristna tro. Det handlar om vår trovärdighet. Det handlar om det nära perspektivet, men det handlar också om att höja blicken och se ut över den värld vi lever i.

Lasse

I detta arbete är din församling betydelsefull. Och att därför ge din kyrkoavgift till din församling är både klokt och viktigt och kan vara avgörande för om vi skall lyckas i vårt arbete.
Har du inte skickat in ditt medgivande till kyrkoavgift ännu så tycker jag att det är dags nu. Nästan 20.000 av våra medlemmar har redan gjort detta, så skicka in ditt medgivande redan idag.

Lasse Svensson
kyrkoledare