Om oss

Vi är en växande församling med ungefär 150 medlemmar. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan men många har en bakgrund i andra samfund. På en gudstjänst brukar det komma 60-100 personer, både medlemmar och icke medlemmar. Alla är lika välkomna. Vi ger utrymme för och gläds åt många olika stilar och uttryck i vår tjänst i Guds rike.

Vi ser Bibeln som rättesnöre och ledstjärna. Vi vill verka för Gud och Guds rikes utbredning tillsammans, där Guds kärlek får ett synligt uttryck så att fler hittar vägen in till vår gemenskap, finner vänner, ett andligt hem och en fast rotad tro på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Vi arbetar aktivt för att vår församling utvecklas genom att varje enskilds kall och förmågor tas tillvara och att ingen blir glömd. Vi tror att Jesus verkar i var och en som vill vandra med Honom och att det är viktigt att ge utrymme och stöd när detta tar sig uttryck i form av olika initiativ.
Vi är angelägna om ett gott samarbete med andra kristna samfund och med samhället i stort, t ex i socialt arbete och flyktingarbete.