Scout

Program för Scout hösten 2020

20160619_scout2.jpg Tomthults Missionshus tisdagar 18:00-19:30

September
7 Uppstart
14 Trädet
21 Miljöspett
28 Vem har lämnat spår

Oktober
2 Svealandskampen
5 Eld, grill och något mer
12 Uteklurigheter
19 Tänt var det här
26 Mörkerspårning

Om Scouterna

Sunne equmenia-scout vänder sig till barn från åk 3 och uppåt. Allt vårt arbete bygger på en kristen grundsyn. Genom arbetet vill vi lära ut hur man ska klara sig i olika situationer, både individuellt och i grupp, samt hur vi ska vara mot varandra. På våra samlingar gör vi olika saker, leker och lär oss ett och annat som kan vara praktiskt och nyttigt och försöker trivas ihop. Varje samling innehåller också en andakt.

Vi tycker det är viktigt att värna om vår natur, därför är många av våra träffar utomhus. Detta kräver naturligtvis kläder efter väder. Vi tror på upplevelsen - att få vara med om - "learning by doing" som det heter i scout. Det är en av grundtankarna i hela vårt scout-arbete.

För att täcka en del av de kostnader som vi har för vårt arbete, tar vi upp en medlemsavgift på 100 kr/termin. I avgiften inkluderas en försäkring som innebär att barnen är försäkrade under samlingarna och utflykter, läger, hajker osv., samt på väg till och från de olika aktiviteterna.

För samåkning från Sunne Missionskyrka,
kontakta Märta på telefon 070-35 67 067.

Ledarna
_________________________________
Medlemsavgift 100 kr / termin.
Betalas i början på terminen till ledarna,
på Bg 5910-4463
eller till Swish-nummer 123 148 59 45.
Ange avsändare.
_________________________________

About the Scouts

Sunne equmenia Scout is aimed at children from the third grade and up.
All of our work is based on Christian ethics. Through our work we want to teach the children how to cope in different situations, both individually and in groups, and how to interact each other. In our meetings we do different things; play and learn a few things that can be useful and practical and stress that getting along is important. Each meeting also includes a devotional.

We think it is important to protect our nature and therefore we hold many of our meetings outdoors. This of course requires clothes suited for the weather. We believe in the experience - to be part of - "learning by doing" as they say in Scouting. It is one of the basic ideas of our entire Scouting work.

To cover some of the expenses that we have for our work, we take up a membership fee of 100 kr / semester. The fee includes insurance which means that the children are insured during meetings and excursions, camps, hikes, etc. They are also insured on the way to and from the various activities.

We have a close cooperation with the Scouts in the Tomthults mission house. Sometimes we go out there to them. On those occasions the car leaves from the Missionskyrka in Sunne kl. 17:45 and will return to Sunne somewhat later, about kl.19:45.

The Leaders
__________________________________________
We take up a membership fee of 100 kr / semester
__________________________________________

Kontakt:
Christina Larsson
073-808 45 42

Filip Larsson
073-0294 338

Märta Nilsson
0565-60125
070-35 67 067

Roland Larsson
073-78 88 054

Joel Larsson
073-03 30 739