Tomthults missionshus

PICT8517.JPG

Tomhults 125-årsjubiléum - September 2006

Tomthults missionshus 125 år - Anteckningar från protokollsböcker 1
Anteckningar från protokollsböcker 2
Anteckningar från protokollsböcker 3
Anteckningar från protokollsböcker 4
Anteckningar från protokollsböcker 5
Anteckningar från protokollsböcker 6
Bäck - Tomthults krets av SMU 1931-1961 1
Bäck - Tomthults krets av SMU 1931-1961 2
Tomthults SMU 1961-1990
Ludvig Olsson 1931
Tomthults missionshus 100 år - av B.Sönnerskog & N.Nilsson
Minnen - Bertil Larsson
John på Berg
Ett hem för alla - Siv Larsson
Jubiléet 125 år 1
Jubiléet 125 år 2
Jubiléet 125 år 3

UTDRAG UR VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR TOMTHULTS KRETS ÅR 2004:

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning." Jes. 12:2

Trygghet är ett modeord i vår tid. Dagligen överöses vi av reklam, som talar om trygghet:
”Köp den här bilen, det är en trygghet för dig och din familj!”
”Montera in det här larmet, det är en trygghet för ditt hem!”
”Köp den här brandvarnaren och du kan sova tryggt!”
”Låt oss ta hand om dina sparpengar, så kan du känna dig trygg!”
”Ta en pensionsförsäkring hos oss för en trygg ålderdom!”


Så här skulle vi kunna fortsätta i all oändlighet!
Reklammakarna vet att människor har ett omättligt behov av trygghet.
Vi lever i en tid av materiell standard och med en uppsjö av tekniska prylar som ingen generation före oss upplevt eller ens kunnat drömma om, men en tid där trygghet och frid är en bristvara.

Profeten säger:# "Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke, ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång och han blev mig till frälsning."

Säkert var våra förfäder besjälade av denna tillförsikt och starkhet, när de med små medel och tillgångar byggde Tomthults missionshus i slutet av 1800-talet.
Det var inga miljonärer, som gav av sitt överflöd. Nej, för många var mat för dagen och överlevnad det stora bekymret. Men man offrade vad man kunde och Herren välsignade gåvorna och missionshuset blev färdigbyggt. Och det sjöngs lovsång till Guds ära!

Vi tackar Gud att lovsången från Nils Frykmans tid alltfort lever kvar i vår bygd.
Vi gläds även över att vi i dag får samlas i ett nymålat, nyrenoverat missionshus.
Vår tacksamhet riktar sig både till Gud och människor som gjort denna reparation möjlig, men Gud skall ha äran för att han har sett till sitt verk i vår bygd.
Vi ber om Guds välsignelse över Tomthults missionshus. Må det få bli en andlig kraftcentral där människor kan få del av Guds ord och finna en tro som ger frid och trygghet i livet och ett evighetshopp.

Under året har ett omfattande målnings- och reparationsarbete utförts.
Missionshuset har målats rött vilket är originalfärgen.
Fönster och ytterdörrar har målats. Även invändigt har en del målningsarbeten gjorts i ungdomsrum och i lägenheten. I stora salen har också en uppsnyggning skett.
Skorstenar har renoverats, nytt plåttak har lagts på samt att det har blivit nya hängrännor, stuprör och dräneringar från dessa.
Garaget har målats och tomten och omgivningar har snyggats upp.
Det hela har blivit ett stort lyft för Tomthults missionshus.

Denna reparation har varit möjlig tack vare arbetsförmedlingens generösa bidrag med både arbetskraft och ekonomi. Vi sänder dem en tacksamhetens tanke för välvillig inställning till den kristna verksamheten i vår bygd.
Arne Walfridsson# har varit projektansvarig för detta arbete samt skött kontakterna med arbetsförmedlingen.
Vi tackar Arne för ett väl utfört uppdrag!
Ett samkväm anordnades för de anställda arbetarna med familjer som ett bevis på vår tacksamhet och uppskattning. Som en gåva från Tomthultskretsen fick de anställda då en var sin bibel.
Också kretsens medlemmar skall ha ett tack för visat intresse och engagemang i olika frågor under detta arbete. Det har blivit en nytändning som vi gläds över och som vi hoppas och tror skall fortsätta.
Mötesverksamheten har varit relativt god under året. Vi kan inte längre förvänta oss att kunna samla de stora skarorna till våra möten, men det är inte antalet som är avgörande.

Jesus säger: "Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem!"

Vi upplever en speciellt god anda och välsignelse i Tomthults missionshus som vi skall vårda och vara rädda om.

PICT8515.JPG

Den 8 februari fick vi besök av vår egen pastor Dave Boomsma och även Ann-Christine gladde oss med sin sång.

Den 5 mars berättade 0lle Söderberg om bygdens historia och sänkningen av Backatjärn. Gösta ESS Svensson och Börje Magnusson underhöll oss med sång och musik. Det var en intressant kväll i hembygdens tecken.

Den 5 april hade vi en förberedelse inför påsken "Se vi gå upp till Jerusalem". Vi läste bibelord och sjöng tillsammans. Det blev en stund av rik välsignelse.

Något av en tradition är mötet i Torsbergs bygdegård på Kristi Himmelsfärdsdag. Einar Andersson och Sångarbröderna medverkade. Det var en välbesökt och andligt rik högtid.

Söndagen den 27 juni samlades vi till Hällsjöfesten. Det är nog den möteshögtid som samlar mest folk och så även i år. Margaretha Lännewall och Sångarbröderna medverkade.

Den 17 september anordnades en Frykmanskväll då vi sjöng Frykmanssånger tillsammans. Siv berättade om Nils Frykman och Sångarbröderna samt Ann-Christine sjöng. Det blev också en kväll med många besökare.

Energifesten är också en gammal tradition som är nödvändig för vår kassa.
Den hölls i år den 19 november och inbringade 28.510 kronor. Sångarbröderna medverkade och många av bygdens folk mötte upp. Det var en fin gemenskapskväll.

Den 5 december bjöd våra ungdomar på en fin och stämningsfull ljusfest. Barn och föräldrar gladdes tillsammans i skenet från tända adventsljus.

Frank och Lena Arthur besökte oss den 10 december och berättade om sitt arbete bland ryska judar, där det råder stor efterfrågan på biblar. En insamling gjordes också för detta ändamål.

Årets stora högtid är alltfort julottan när juldagsmorgonen glimmar. Många av bygdens folk mötte upp och fick del av julstämning och fridsbudskap. Dave Boomsma predikade. Han var klädd som en herde från Betlehem och talade från en herdes perspektiv. Bygdekören sjöng många fina julsånger och högtiden avslutades som vanligt med gott kaffe hos Mait och Nisse. Det blev en högtid som vi kommer att minnas länge.

Vi upplever det gångna året som ett nådens år på ett speciellt sätt då Gud har sett till sitt verk här i Tomthult, både materiellt och andligt. Det är stort att få vara med i detta arbete, men Gud skall ha äran för sitt verk.

Östanbjörke 2005-01-28
Kretsföreståndare:

Bertil Larsson